De gebeurtenissen in Tibet 1950-1959

Geweldloze aanpak van de Tibetanen
Tibet is het dak van de wereld. Een land met een eeuwenoude cultuur, een overweldigend landschap en vreedzame mensen. Toch is die samenleving al bijna vijftig jaar het toneel van overheersing en verwoesting. In 1950 bezette het Chinese leger het land met grof geweld. Tibetanen zijn er de mensen niet naar om geweld met geweld te bestrijden. Maar na jarenlange bloedige onderdrukking grepen zij in 1959 naar de wapens. Het werd een ongelijke strijd waarbij veel Tibetanen hun leven lieten. Ruim 100.000 Tibetanen vluchtten in 1959 naar buurland India. Onder hen was de Dalai Lama, de geestelijk leider van de Tibetanen. Wie achterbleef in Tibet zag het land langzamerhand te gronde gaan. Meer dan zesduizend kloosters zijn vernield, literatuur is verbrand en veel natuur is voorgoed beschadigd. Sinds 1950 zijn ruim 1 miljoen Tibetanen omgekomen.Tibetanen in ballingschap bouwen aan een betere toekomst

In het Noord-Indiase Dharamsala, is een gemeenschap in ballingschap ontstaan. Een hechte gemeenschap, die dagelijks nieuwe vluchtelingen opneemt. En die, onder de bezielende leiding van de Dalai Lama, de cultuur en godsdienst levend houdt en doorgeeft, generatie op generatie. Dat betekent: doorgeven aan kinderen. Kinderen, van wie er veel hun ouders hebben verloren of zelf door hun ouders uit Tibet naar India zijn gestuurd om een Tibetaanse opvoeding te krijgen en een betere toekomst op te bouwen. Deze Tibetaanse kinderen worden opgevangen in de kinderdorpen in bijvoorbeeld Dharamsala, Gopalpur, Bir/Suja , Chauntra en Patli Kuhl.De kinderen leven op de grens van twee werelden. Aan de ene kant is er de Tibetaanse cultuur, godsdienst en identiteit. Aan de andere kant moeten zij een plek vinden in de Indiase samenleving om van daaruit verder te bouwen aan hun eigen leven. Onderwijs en begeleiding zijn daarom van levensbelang en de Tibetaanse gemeenschap heeft daarbij uw hulp nodig.

 

Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)

Wulpstraat 29, 3582 AW Utrecht
Nederland
Telefoon : 030-2341218
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bank : 
NL68INGB0005327006


 (IBAN), INGBNL2A
 (BIC)