ANBI VERKLARING

Tsewang Yeshi President TCV

SHAT IS DOOR DE BELASTINGDIENST AANGMERKT ALS EEN ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI).

Schenkingen en nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van de betaling van schenk- en erfbelasting (successierecht).

Uitkeringen gedaan door een ANBI in het algemeen belang zijn in Nederland niet onderhevig aan schenkbelasting (schenkingsrecht).

 

GIFTEN AAN EEN ANBI

De belastingdienst kent twee soorten giften aan een ANBI: gewone giften en periodieke giften, die op fiscaal gebied verschillen.

Gewone giften

Voor gewone giften aan een ANBI geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Periodieke giften

Een gift is een periodieke gift als u regelmatig - dat is minstens 1 keer per jaar – ongeveer even hoge bedragen gedurende minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar een ANBI. Een periodieke gift is een aftrekbaar bedrag waarvoor geen drempelinkomen of maximaal bedrag geldt.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij een notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dat niet meer! U kunt kiezen of u de gift via een notaris wilt vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling – ANBI – waaraan u de gift doet. Op de website van de belastingdienst – www.belastingdienst.nl/giften - kunt u een door de belastingdienst opgesteld voorbeeldformulier vinden voor periodieke giften in geld. U hoeft dit formulier niet naar de belastingdienst te sturen. Het is voor u zelf en het goede doel aan wie u de gift doet. U moet de overeenkomst wel goed bewaren voor het geval dat uw aangifte gecontroleerd wordt door de belastingdienst. Indien u dat wenst kan SHAT u dit formulier toesturen. 

 

ANBI Verklaring

 

Stichting Hulp aan Tibetanen (SHAT)

Wulpstraat 29, 3582 AW Utrecht
Nederland
Telefoon : 030-2341218
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bank : 
NL68INGB0005327006


 (IBAN), INGBNL2A
 (BIC)